Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

HoitoLinna, y-tunnus 3224394-7.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


3. Rekisterin nimi

HoitoLinnan asiakasrekisteri.


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen sekä terveystietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon kannalta tarpeellisia, ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuuden ja tilastoinnin tueksi. Lisäksi asiakkaan luvalla hänen sähköpostiosoitettaan voidaan käyttää tarjousten, kampanjoiden tai uutiskirjeiden lähetykseen luovuttamatta asiakkaan tietoja koskaan ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan lisääminen sähköpostituslistalle tehdään vain asiakkaan erikseen myöntämällä luvalla.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika/sotu, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, kontraindikaatiot, terveydentila, lääkitys, allergiat, diagnoosit ja tutkimukset, aikaisemmat hoidot.

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: mahdolliset testit, hoitoaika, annettu hoito, muistiinpanot, hoidon kulku.

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, ergonomia arjessa ja töissä, sekä muu tieto mikä hyödyttää hoidon suunnittelua sekä toteutusta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja sähköisen ajanvarauksen, esitietolomakkeen ja hoidon yhteydessä tapahtuvan haastattelun kautta.


7. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakkaalla on aina oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä oikeus muuttaa tietoja, mikäli ne ovat virheellisiä. Asiakkaalla on myös oikeus saada potilasasiakirjoista kopiot itselleen.


8. Rekisterin suojauksen periaate

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Esitietolomakkeita säilytetään lukitussa paikassa paperiversioina. Muita esim. eri hoitokertojen tietoja säilytetään sähköisessä asiaskasrekisterissä salasanojen takana. Sähköpostituslista yhteydenottoja sekä mainontaa varten on suojatun salasanan takana sähköpostiohjelmassa.